/Spis dokumentów

Spis dokumentów

Dokumenty rejestracyjne:

  • Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

  • Regulamin (statut) stowarzyszenia zwykłego Zwierzęce Zacisze
  • Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia Zwierzęce Zacisze
  • Lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego Zwierzęce Zacisze

  • Decyzja o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Mińskiego

  • Decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Uchwały Zebrania Członków (założycielskie) {Uchwały zawierają się w Protokole z zebrania zalożycielskiego Stowarzyszenia Zwierzęce Zacisze}:

  • Uchwała nr 1 o założeniu stowarzyszenia zwykłego pn. Zwierzęce Zacisze
  • Uchwała nr 2 o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego pn. Zwierzęce Zacisze
  • Uchwała nr 3 o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego pn. Zwierzęce Zacisze

Dokumenty wyższego rzędu: